TYH TEKSTİL

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz


"Giyilmeye Değer Kıyafetler Üretiyoruz.”

Çevresel bütünselliği ve sosyal eşitlik ilkelerini zedelemeyen, tüm paydaşlar için refah sunabilen bir yaklaşımla, mottomuzu "Ürünlerimiz, birbirine ve çevreye saygı duyan insanlar tarafından üretilmiştir." olarak belirledik. Bu doğrultuda vizyonumuz 'giyilmeye değer kıyafetler üretmek'tir. 

Sürdürebilirlik Çerçevemiz


DÖNGÜSEL GİYİM
Sürdürebilirlik bakış açısıyla, farklı iş modellerini bütünleştirdiğimiz yeni bir ekosistem kurmak.

VERİMLİ - YENİLİLÇİ SÜREÇLER ve TESİSLER
Kalitenin ön planda olduğu, dijitalleşmiş, anlık olarak izlenebilen, şeffaf ve verimli üretim süreçleri.
En düşük karbon ayak izine sahip tesisler.

SÜRDÜREBİLİR MALZEMELER
İzlenebilir, biyobozunur, çok az ya da sıfır çevresel ayak izi.

SAYGILI KURUMSAL KÜLTÜR
Doğaya saygılı, mutlu, nitelikli, yetkin, kendini yönetebilen çalışanlar.

TYH 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri


Vizyonumuzu belirledikten sonra etki analizi çalışması yaptık. Şirketimizin etki yaratması muhtemel alanlarını inceledik, 9 etki alanı tanımladık. Her bir etki alanı için 2030 hedeflerimizi belirledik. Hedeflerimize ulaşabilmek ölçebilmekten geçiyor.

Hedeflerimize ait detaylara raporumuzdan ulaşabilirsiniz..

Saygılı Kurumsal Kültür


2016 yılından bu yana WEPS (Women’s Empowerment Principles) imzacısı bir şirket olarak adil, eşitlikçi, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz. Kadınların iş hayatına katılımını destekliyoruz.
Çalışanlarımızın %75’ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Ayrıca yöneticilerimizin %56’sı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor.

EĞİTİMLERİMİZ

Pek çok eğitim programı yürütüyoruz; çalışanlarımızın sosyal uygunluk konularında farkındalığını arttırmak, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla çevre ve farkındalık eğitimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki yeterlilik eğitimleri örnek olarak verilebilir.

Kadın Sağlığı Eğitimleri


Kadın çalışanlarımıza meme ve serviks kanseri olmak üzere bir çok eğitimler düzenliyoruz. 

Sürdürülebilir Eğitimler


Pek çok eğitim programı yürütüyoruz; çalışanlarımızın sosyal uygunluk konularında farkındalığını arttırmak, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla çevre ve farkındalık eğitimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki yeterlilik eğitimleri örnek olarak verilebilir.

Verimli & Yenilikçi Süreçler Ve Tesisler

2020 yılından bu yana Güneş enerjisi sistemimiz ile kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Kaynak verimliliği amacıyla enerji verimli ekipman ve sistemler kullanıyoruz. Su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına önem veriyoruz. Bu nedenle, yağmur suyu toplama sistemi ve gri su arıtma sistemi kurduk. Yağmur suyunu uygun bir şekilde topluyor, filtreleyerek depoluyoruz. Lavabolarda kullandığımız suyu gri su arıtma sistemimiz ile filtreliyor ve depoluyoruz. Depoladığımız suyu rezervuarlarda kullanıyoruz.

Daha fazla bilgi için sustainability@tyh.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Copyright © 2014,
TYH Tekstil A.Ş.